NOWOCZESNE
INNOWACYJNE
OPROGRAMOWANIE

MultiReha® to innowacyjne oprogramowanie do obsługi urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji

Slider

Why Multireha?

Intuitive interface

Ease of use is ensured by a clear interface

Fast action

Thanks to the use of the latest technologies, the software runs smoothly on most models of desktops and laptops

Functionality

Multireha software has a set of functions that enable testing and diagnostics at the highest level.

Sling Feedback Therapy

Sling Feedback Therapy to innowacyjne urządzenie umożliwiające ćwiczenia w podwieszeniu z wykorzystaniem biofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego) w postaci wizualizacji obciążenia oraz sterowania grami komputerowymi.

Leg Force Feedback

Leg Force Feedback to innowacyjne urządzenie umożliwiające pomiar/rehabilitację prostowników i zginaczy kończyn dolnych. Fotel Leg force feedback służy to analizy i treningu izometrycznego siły kończyn. Używany jest w rehabilitacji leczniczej, do ćwiczeń czynnych, wolnych oraz z oporem dla kończyn górnych i dolnych.

Podo4Foot ® CAM RGB

Podoskop diagnostyczny jest urządzeniem do diagnostyki stóp. Diagnostyka stóp jest częścią diagnostyki ewentualnych wad postawy ciała. Urządzenie jest wyposażone w kamerę FullHD do archiwizowanie wyników badań oraz w pilot do zmiany koloru podświetlenia podoskopu.

DynamicRehaStairs Schody z Biofeedbackiem

System Dynamic RehaStairs wprowadza zupełnie nową jakość do nauki i rehabilitacji chodu oraz równowagi. System ten to elektromechaniczne schody rehabilitacyjne do nauki chodu wraz z szeregiem komputerowych rozwiązań.

Foot 3D Foam
Zestaw poduszek próżniowych

Foot 3D Foam to – system poduszek próżniowych do wykonywania wycisków/odbicia stóp oraz negatywów do odlewów gipsowych.
Poduszki umożliwiają odbicie stopy w pozycji skorygowanej, wprowadzenie manualnych zmian i obserwacji korelacji w pozycji pełnego obciążenia.

Slider

Our Idea

The idea behind the software created by the company KOORDYNACJA is to provide all facilities, not only medical, with a set of devices that will comprehensively diagnose the patient and will help countless patients return to full fitness. Thanks to the proprietary MULTIREHA software, we can combine it into one whole from the level of one database. MULTIREHA will help in the assessment and diagnosis of the arch of the feet and in archiving
the result for later comparison or printing for the patient. Each patient will have the test result in the form of a printout, thanks to which it is also an advertisement for the facility.

MultiReha software

MultiReha® is an innovative, modern software for operating modern devices for diagnostics and rehabilitation. This application is the result of our many years of experience and needs in the field of rehabilitation. The project is constantly developed in order to provide users with maximum satisfaction that brings benefits in working with patients.

Products compatible

MultiReha® is constantly being developed. We are working on new modules that will extend the software with the ability to work with new hardware.

Newsletter

Subscribe to the MultiReha newsletter to receive the latest information about our products.